Home > News
Ķīnas vēstniecības Latvijā runasvīra komentārs par vairāku Eiropas valstu parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāju atklātu vēstuli par Honkongas nacionālās drošības likumu
2020/07/28

Esam pamanījuši, ka vairāku Eiropas valstu parlamentu Ārlietu komisiju priekšsēdētāji izplatīja atklātu vēstuli par Honkongas nacionālās drošības likumu. Ķīna pauž neapmierinātību un stingri iebilst pret attiecīgās vēstules rupjo iejaukšanos Honkongas lietās un Ķīnas iekšpolitikā, kā arī nepamatotajām apsūdzībām pret Ķīnas Honkongas īpašā administratīvā reģiona nacionālās drošības likumu.

Honkongas īpašā administratīvā reģiona nacionālās drošības likums ir nepieciešams, lai aizsargātu Ķīnas nacionālo suverenitāti, vienotību un teritoriālo integritāti, izveidotu stabilu "viena valsts, divas sistēmas" pamatu un nodrošinātu Honkongas labklājību un stabilitāti. Honkongas pamatlikuma, kuru 1990.gadā pieņēma Ķīnas Tautas Republikas Nacionālais tautas kongress, 23.pantā noteikts, ka Honkongas īpašajam administratīvajam reģionam ir jāpieņem likumi, lai nodrošinātu savu nacionālo drošību. Kaut arī ir pagājuši 23 gadi kopš Ķīnas valdība atguvusi suverenitāti pār Honkongu, tomēr Honkongas īpašais administratīvais reģions joprojām nav izstrādājis attiecīgo drošības likumu. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc Honkongas īpašajam administratīvajam reģionam nākas saskarties ar drūmo situāciju, aizsargājot nacionālo drošību. Īpaši kopš pagājušā gada jūnija Honkongā notiek radikālas vardarbīgas un noziedzīgas darbības. Radikāli grupējumi un vardarbīgi elementi atklāti atbalsta "Honkongas neatkarības" ideju, ļaunprātīgi uzbruka Honkongas likumdošanas padomei un Honkongas centrālās valdības iestādēm, apzināti apgānīja valsts karogu un valsts emblēmu, paralizēja svarīgus sabiedriskos objektus, piemēram, lidostas un vilciena stacijas, nopietni mīdot likuma varu un sociālo kārtību Honkongā, nopietni pārkāpjot cilvēktiesības, graujot Honkongas labklājību un stabilitāti un izaicinot “viena valsts, divas sistēmas” politikas pamatus. Ticu, ka ja līdzīgas zvērības notiktu Latvijā, pārkāpēji tiktu sodīti saskaņā ar Latvijas krimināllikumu un nacionālās drošības likumu. Honkongas nacionālais drošības likums ir nevis kaitējums, bet gan vēl labāks Honkongas iedzīvotāju drošības, pamattiesību un brīvības garants.

Izstrādājot Honkongas nacionālās drošības likumu, tika uzklausīti dažādu jomu speciālistu viedokļi un ieteikumi. Honkongā notika 12 diskusijas, tajās piedalījās un atklāti savu viedokli pauda vairāki simti dalībnieku no dažādām nozarēm Honkongā - politikas, tiesību, rūpniecības un komercijas, finanšu, izglītības, tehnoloģiju, kultūras, reliģijas, jaunatnes, nodarbinātības, kā arī sociālo organizāciju un reģionālo grupu pārstāvji. No 24. līdz 31.maijam Honkongā oficiāli tika izveidotas un uzsāktas parakstu vākšanas aktivitātes gan tiešsaistē, gan ielās, un šīs aktivitātes guva pozitīvu atsaucību no lielas daļas iedzīvotāju. Astoņu dienu laikā ar parakstu savu atbalstu apliecināja gandrīz trīs miljoni Honkongas iedzīvotāju, kas pilnībā parāda, ka nacionālās drošības likums ir tas, pēc kā tiecas sabiedrība un kas ir obligāti nepieciešams. Tāpēc nav pamata pārmest to, ka Honkongas nacionālās drošības likums "nav guvis Honkongas iedzīvotāju piekrišanu".

"Viena valsts, divas sistēmas" ir Ķīnas galvenā valsts politika. "Viena valsts" ir priekšnoteikums, lai īstenotu "divas sistēmas", kas ir pakļautas un atvasinātas no "vienas valsts" un apvienotas "vienā valstī". Honkongas nacionālās drošības likums nepieciešams, lai nodrošinātu "Viena valsts, divas sistēmas" politikas stabilitāti un attīstību. Pēc Honkongas nacionālā drošības likuma ieviešanas netiek ietekmētas tiesības un brīvības, kuras Honkongas iedzīvotājiem ir saskaņā ar likumu, un reģiona neatkarīgo tiesu varu un galīgos spriedumus. "Viena valsts, divas sistēmas" politika paliks nemainīga. Honkongas īpašā administratīvā reģiona kapitālisma sistēma paliks nemainīga. Augsta līmeņa autonomijas pakāpe un tiesiskā sistēma paliks nemainīga. Honkongas nacionālā drošības likuma attiecīgie 38.panta noteikumi atbilst vispārīgajiem starptautiskajiem noteikumiem un ietver nacionālās drošības aizsardzības jurisdikcijas principus. ASV, Vācijā un daudzās citās valstīs ir precedenti. Tā nav īpaša Ķīnas prakse. Ar to saistītās apsūdzības ir tikai un vienīgi dubulti standarti un pilnībā nepamatotas.

Līdz ar Honkongas atgriešanu dzimtenei 1997.gada 1.jūlijā, Lielbritānijas koloniālais režīms Honkongā bija beidzies. Kopš tā laika Ķīnas valdības tiesiskais pamats pārvaldīt Honkongu ir Ķīnas konstitūcija un Honkongas pamatlikums, nevis “Ķīnas-Lielbritānijas vienotā deklarācija”. Ķīnas valdības galvenie principi un politika attiecībā uz Honkongu, kas ietverti “Ķīnas-Lielbritānijas vienotajā deklarācijā”, ir Ķīnas vienpusējas politikas deklarācija, kas pilnībā ietverta tagadējā pamatlikumā. Ķīnas politikas deklarācija nav apņemšanās pret Lielbritāniju, un šī politika nav mainījusies. Ķīna turpinās to ievērot.

Suggest To A Friend:   
Print