Home > News
Ķīnas vēstniecības Latvijā runasvīra komentārs par Honkongas īpašā administratīvā reģiona nacionālo drošības likumu
2020/07/06

Esam ievērojuši, ka daži Latvijas politiķi pēdējā laikā ir ļoti pievērš uzmanību jautājumam par Honkongas īpašās pārvaldes apgabala nacionālās drošības likumu. Vēlos izvērst pāris punktus:

Honkonga ir neatņemama Ķīnas teritorijas daļa, un tās jautājumi ir tikai un vienīgi Ķīnas iekšējās lietas. Saskaņā ar Ķīnas konstitūciju, Ķīnas Nacionālais Tautas kongress izstrādāja Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona pamatlikumu, kas tika izskatīts un pieņemts 1990. gada 4. aprīlī. Kopš Ķīna atguva suverenitāti pār Honkongu 1997. gadā, saskaņā ar Honkongas Pamatlikumu ir pilnībā īstenoti principi "Viena valsts, divas sistēmas", "Honkongas iedzīvotāji pārvalda Honkongu" un augsta autonomijas pakāpe, kas ir nodrošinājis Honkongas īpašās pārvaldes apgabala labklājību un stabilitāti, kā arī aizsargājis reģiona iedzīvotāju likumīgās tiesības un intereses.

Honkongas īpašā administratīvā reģiona nacionālās drošības likums nav cilvēktiesību jautājums, bet gan jautājums, kas saistīts ar Ķīnas nacionālo suverenitāti un teritoriālo integritāti. Tas būtībā ir valsts drošības jautājums. Honkongas Pamatlikuma 23. pantā noteikts, ka “Honkongas Īpašajam administratīvajam reģionam ir atbildība pieņemt likumus, kas aizliedz jebkādu nodevību, atdalīšanu, nodošanu, Centrālās valdības graušanu vai valsts noslēpumu zādzību, lai aizliegtu ārvalstu politiskām organizācijām vai struktūrām veikt politiskas aktivitātes reģionā un aizliegt Honkongas Īpašā administratīvā reģiona politiskajām organizācijām vai struktūrām nodibināt sakarus ar ārvalstu politiskajām organizācijām vai struktūrām.” Tas ir īpašā administratīvā reģiona konstitucionālais pienākums. 23. panta tiesību akti nemaina centrālajai iestādei piederošo nacionālā drošības likuma būtību. Kaut arī Ķīnas valdībai jau 23 gadus ir suverenitāte pār Honkongu, taču Honkongas Īpašais administratīvais reģions joprojām nav pabeidzis drošības tiesību aktu, kā noteikts Pamatlikuma 23. pantā. Tādēļ Honkongas Īpašais administratīvais reģions, aizsargājot nacionālo drošību, ir nonācis skarbā situācijā. Īpaši kopš pagājušā gada jūnija, kad radikāli grupējumi un vardarbīgi elementi atklāti atbalstīja "Honkongas neatkarības" ideju, ļaunprātīgi uzbruka Honkongas likumdošanas padomei un Honkongas centrālās valdības iestādēm, apzināti apgānīja valsts karogu un valsts emblēmu, un paralizēja svarīgus sabiedriskos objektus, piemēram, lidostas un vilciena stacijas, nopietni mīdot likuma varu un sociālo kārtību Honkongā, nopietni graujot Honkongas labklājību un stabilitāti un nopietni izaicinot principa “viena valsts, divas sistēmas” pamatus. Lai savlaicīgi aizpildītu nepilnības un novērstu trūkumus, saskaņā ar Ķīnas konstitūciju un Honkongas Pamatlikumu, Ķīnas Nacionālais Tautas kongress ir pieņēmis Honkongas nacionālās drošības likumu, kas galvenokārt ir vērsts uz četra veida kriminālām darbībām - valsts šķelšanu, valsts varas graušanu, teroristiskām darbībām un slepenu vienošanos ar ārvalstīm vai ārvalstu spēkiem, lai apdraudētu valsts drošību. Arī Latvijas Krimināllikumā un Nacionālās drošības likumā ir paredzēti bargi soda mēri par darbībām, kas apdraud valsts suverenitāti, neatkarību, teritoriālo integritāti, valsts varu, terorismu, slepenu vienošanos ar ārvalstu spēkiem, lai kaitētu Latvijas nacionālajai drošībai, un valsts simbolu zaimošanu. Ja apstākļi ir nopietni, var tikt piespriests mūža ieslodzījums.

Honkongas nacionālās drošības likums veicina "Viena valsts, divas sistēmas" stabilitāti un attīstību. "Viena valsts, divas sistēmas" priekšnoteikums un pamats ir viena Ķīna, un abas sistēmas ir pakļautas un ir atvasinātas no "vienas Ķīnas". Nacionālā drošības likuma mērķis ir novērst postošās nepilnības Honkongas nacionālajā drošībā, izveidot stabilu "vienas valsts" pamatu, maksimāli nodrošināt, ka Honkonga ievēro “vienas valsts” principu, tajā pat laikā pilnībā izmantojot “divu sistēmu” priekšrocības. Pēc Honkongas nacionālā drošības likuma ieviešanas netiks ietekmētas tiesības un brīvības, kuras Honkongas iedzīvotājiem ir saskaņā ar likumu, un reģiona neatkarīgos tiesas un galīgo spriedumus. Princips "Viena valsts, divas sistēmas" paliks nemainīgs. Honkongas īpašā administratīvā reģiona kapitālisma sistēma paliks nemainīga. Augsta līmeņa autonomijas pakāpe un tiesiskā sistēma paliks nemainīga.

Ķīnas valdības tiesiskais pamats pārvaldīt Honkongu ir Ķīnas konstitūcija un Honkongas Pamatlikums, kam nav nekā kopīga ar “Ķīnas-Lielbritānijas vienoto deklarāciju”. Pēc tam, kad Ķīnas valdība 1997. gadā atguva suverenitāti pār Honkongu, visi ar Lielbritānijas pusi saistītie noteikumi, kas noteikti “Ķīnas-Lielbritānijas vienotajā deklarācijā”, ir pilnībā izpildīti. Lielbritānijas pusei nav suverenitātes, pārvaldības un uzraudzības pār Honkongu pēc tās atgriešanas Ķīnai. “Ķīnas-Lielbritānijas vienotajā deklarācijā” ietvertie Honkongas pamatprincipi un politika ir Ķīnas vienpusējie politikas paziņojumi, kas ir pilnībā ietverti Nacionālā Tautas kongresa izstrādātajā pamatlikumā. Ķīnas politikas deklarācija nav apņemšanās pret Lielbritāniju, un šī politika nav mainījusies. Ķīna turpinās to ievērot.

Neiejaukšanās citas valsts iekšējās lietās ir starptautisko tiesību un starptautisko attiecību pamatprincips. Valstīm vajadzētu ievērot savstarpējas cieņas un neiejaukšanās principu iekšējās lietās, atbalstīt objektivitāti un taisnīgumu un atteikties no dubultiem standartiem. Ideoloģijas un politisko sistēmu atšķirības nevajadzētu izmantot kā kritērijus, lai novērtētu citu valstu nacionālās drošības galvenās intereses.

Suggest To A Friend:   
Print